Gaja Pluss

PRIVĀTUMA POLITIKA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GAJA PLUSS” 
Rīgā, 2018. gada 8. maijā
Spēkā no 2018. gada 25. maija

Šajā Privātuma politikā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GAJA PLUSS” (turpmāk tekstā “LLC”) sniedz vispārīgu aprakstu par to, kā mēs ievācam, koplietot un aizsargāt personas datus. Papildu informācija par apstrādi personas dati ir iekļauti līgumos un citos ar pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentos.

Definīcijas: Klients – fiziska persona, kas izmanto vai plāno izmantot mūsu pakalpojumus. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu personu vai identificējams Klients vai cita fiziska persona, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar ar šo Privātuma politiku un piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, juridiskas personas klients). Apstrāde — jebkura darbība, kas veikta ar personas datiem (tostarp vākšana, ierakstīšana, uzglabāšana, pārveidošana, piekļuves nodrošināšana, izguve, pārraide utt.). Pakalpojums — visi LLC sniegtie kravu pārvadāšanas pakalpojumi pa autoceļiem. Profilēšana — jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, ko izmanto, lai novērtētu konkrētus datus ar fizisko personu saistītie personiskie aspekti, īpaši aspektu analīze vai prognozēšana kas saistīti ar personas darba rezultātiem, ekonomisko situāciju, veselību, personīgajām vēlmēm, intereses, uzticamība, uzvedība, atrašanās vieta vai kustības. Šī Privātuma politika tiek piemērota, kad izmantojat vai plānojat izmantot LLC pakalpojumus. Tas attiecas arī uz gadījumos, kad attiecības tika izveidotas pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, un ja jūs esat sniedzis vai LLC ir ieguvis jūsu Personas datus

Mūsu apkopotās klientu informācijas piemēri ir uzņēmumu nosaukumi, kontaktpersonu vārdi, sūtījuma informācija, adreses, e-pasta adreses un tālruņu numuri, kā arī kravas iekraušanas un izkraušanas vietas un kravu apraksti utt. Jūsu Personiskā informācija var tikt pārsūtīta uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zona, kas nenodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, lai mēs varētu sniegt savus pakalpojumus. Turklāt, ja publicējat savu Personisko informāciju publiski pieejamās mūsu vietnes sadaļās, tas var būt kurām piekļūst personas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kuras var nepiedāvāt atbilstošu līmeni aizsardzību. Lai varētu darboties, LLC var būt pienākums atklāt jūsu informāciju vietējām vai valsts (ārvalstu) iestādēm saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai paātrināt jūsu sūtījuma piegādi galamērķī.

Mūsu politika veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka visa mūsu rīcībā esošā jūsu Personiskā informācija tiek apstrādāta godīgi un saskaņā ar likumu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai izveidotu un uzturētu šo Privātuma politiku. Visiem mūsu darbiniekiem un datu apstrādātājiem, kuriem ir piekļuve Personas informācijai, ir jāievēro konfidencialitāte no jūsu Personiskās informācijas.

LLC izmanto profilēšanu-GPS kravas atrašanās vietas izsekošanai un piegādes laika plānošanai un videonovērošanas datiem, lai nodrošinātu
Jūsu kravas drošība no paņemšanas līdz tranzītam vai uzglabāšanai.

Jūs varat uzzināt, kāda Personas informācija mums ir par jums, zvanot pa tālruni +371 67278855 vai rakstot uz info@gajapluss.lv.
Mēs apstrādāsim jūsu pieprasījumu 30 dienu laikā.

LLC apkopo un uzglabā informāciju par visiem sūtījumiem, ko tā apstrādā, lai nodrošinātu efektīvus sūtījumu piegādes pakalpojumus
uzņēmuma Klienti pieprasījuši. LLC izmanto informāciju par saviem klientiem, viņu sūtījumiem un sūtījumu darbībām
sniegt vai uzlabot savus pakalpojumus Klientiem, sazināties ar Klientiem par papildu pakalpojumiem, kas var būt vērtīgi,
apmierināt leģitīmās biznesa intereses (t.sk. tendenču analīzi un tirgus izpēti), noteikt cenas, veikt
rēķinu izrakstīšanas funkcijas un ievērot valdības noteikumus, kas attiecas uz mums.

Jebkāda veida Personas informācija, ko mēs varam savākt, tiks izmantota tikai mūsu pakalpojumu sniegšanai,
un mēs to nesaglabāsim ilgāk, nekā to pieļauj likums vai pakalpojuma sniegšanas iemesls.

Vācot un izmantojot informāciju par saviem klientiem, mēs varam piesaistīt pakalpojumu sniedzējus, lai palīdzētu mums to apstrādāt
informāciju iepriekšējās sadaļās minētajiem nolūkiem. Turklāt mēs varam pieprasīt mūsu uzņēmuma filiālēm
apstrādā šo informāciju mūsu vārdā šiem nolūkiem. Šie pakalpojumu sniedzēji un/vai mūsu uzņēmuma filiāles ir
jāievēro konfidencialitāte, un viņiem ir aizliegts izmantot informāciju citiem mērķiem.
Turklāt, attīstot savu uzņēmējdarbību, mēs varam pirkt vai pārdot meitasuzņēmumus vai biznesa vienības. Šo darījumu ietvaros
Klienta informācija var būt viens no nodotajiem īpašumiem.

Lai aizsargātu Jūsu Personas datus no nesankcionētas piekļuves, nelikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas,
vai iznīcināšanu, mēs īstenojam atbilstošus pasākumus, lai izpildītu piemērojamās juridiskās prasības. Šie pasākumi ietver
tehniskie pasākumi, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurēšana, attiecīgo savienojumu nodrošināšana,
datu un failu aizsardzība, kā arī organizatoriski pasākumi, piemēram, piekļuves ierobežojumi šīm sistēmām, failiem un objektiem.
Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp LLC un Klientu, un tā kalpo kā mūsu vadlīnijas
Personas datu aizsardzība. Tā kā mēs nepārtraukti uzlabojam un attīstām savus pakalpojumus un vietni, mēs varam veikt izmaiņas mūsu
Privātuma politika laiku pa laikam. Šādos gadījumos mēs nemazināsim jūsu tiesības. Būtisku izmaiņu gadījumā
un, ja uzskatīsim par nepieciešamu, mēs informēsim jūs par izmaiņām ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms to stāšanās spēkā, izmantojot LLC vietni.”